ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ / โปรแกรมกิจกรรม / ที่พักของผู้ใหญ่ชงค์ / แผนที่/การเดินทาง / บรรยากาศ / อาหารแนะนำ / คนดังที่เคยมาที่นี่

 


กิจกรรม ปลูกป่าชายเลนบ้านคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ในปี พ.ศ. 2534 โดยนายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือผู้ใหญ่ชงค์ร่วมกับชาวชุมชนตำบลคลองโคน ได้้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลคลองโคน หลังจากป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลายอย่างหนัก เพื่อทำนากุ้ง จนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่หร่อยหรอ อาชีพประมงพื้นบ้านของคนในพื้นที่ ที่ทำกินกันมาตั้งแต่โบราณก็ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไป ทำให้ชาวบ้านที่นั้นต้องอพยพไปขายแรงงานที่อื่น เมื่อมีการปลูกป่าชายเลนซ่อมแซมและชดเชยอย่างจริงจัง จนป่าชายเลนในตำบลคลองโคนเริ่มฟื้นสภาพและความอุดมสมบูรณ์ได้้กลับคืนมาอีกครั้ง สัตว์น้ำชายฝั่งที่สูญหายไปก็ค่อยๆ กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 


ผู้ใหญ่ชงค์ เล่าให้ฟังว่า ช่วงแรกๆ ของการเริ่มปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลคลองโคน ก็ประสบกับปัญหาสารพัด ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูก การอยู่รอดของต้นไม้หลังปลูก และการไม่ให้ความร่วมมือของชาวบ้านบางคน แต่นั่นก็ไม่ทำให้ผู้ใหญ่ชงค์และชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของป่าชายเลนย่อท้อ พวกเขายังคงเดินหน้าปลูกป่าต่อไป จนหน่วยงานของรัฐเริ่มให้ความสนใจ และที่ถือเป็นความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้านอย่างล้นพ้นก็คือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนคลองโคน จึงได้เสด็จมาปลูกป่าที่นี่ด้วยพระองค์เองในปี พ.ศ. 2540 , 2541 , 2542 , 2545 และ 2547 ส่่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนคลองโคนกลับฟื้นขึ้นมาเขียวขจีอีกครั้งหนึ่ง เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำชายฝั่งมากมาย ช่วยปลุกวิถีการทำประมงพื้นบ้านชายฝั่งให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง เช่น กลุ่มกระเตง(ขนำกลางทะเล) กลุ่มชาวเรือ กลุ่มทำอาหาร เป็นต้น เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวราคาเยาว์ แต่ว่ามีประโยชน์ ได้ทั้งความสนุก ได้สาระความรู้ และความรู้สึกดีๆ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กันไป

 


และทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่บ้านคลองโคน เพื่อออกท่องทะเล ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้นที่ "ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน" เพื่อนั่งเรือหางยาวความจุประมาณ 5 คนต่อลำ ล่องชมวิถีการทำประมงพื้นบ้าน รับลมเย็นๆ สัมผัสกับบรรยากาศของป่าชายเลนสองข้างทาง ซึ่งป่าชายเลนที่นี่มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบเรียงรายสวยงาม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา ชาววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัล  ชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว ในโครงการประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2550

ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ / ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
www.phuyaichonghomestay.9nha.com
1/3 ม.3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

ติดต่อ ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ / ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

สำรองที่พักและโปรแกรมเที่ยวและกิจกรรมล่วงหน้า ชำระเงินมัดจำ 25% เข้าบัญชี
1 คุณพิร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 272-0-47467-1
2 คุณพิร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 208-2-40200-7
3 คุณพิร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ ธนาคารทหารไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 447-2-24461-7

ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ปลูกป่าชายเลน ที่พัก คลองโคน ที่พักกลางทะเล

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com